Tulemustele keskendunud otsingumootoritele optimeerimine

Treuman pakub SEO-teenuseid, mis suurendavad müüki, mitte ainult liiklust. Olenemata sellest, kas loote uut veebilehte või optimeerite olemasolevat, loome köitva sisu maksimaalsete konversioonide saamiseks. Sinu pikaajalise kasvupartnerina vaatame kampaaniad üle ja optimeerime igas kuus, kohandades neid, et pidevalt müüki parandada.

Meie otsingumootoritele optimeerimise lähenemisviis

Esiteks määratleme veebilehe konversioonide konkreetsed eesmärgid, vaatame läbi sinu ainulaadse müügipakkumise ja turu võimalused ning viime läbi SEO auditi, et hinnata sinu praegusi tugevusi ja nõrkusi veebis. Vaatame ettevõtte toimivust veebis ja viime läbi põhjaliku analüüsi sinu parimate konkurentide kohta, et näha, mida nad õigesti (või valesti) teevad. Järgmisena töötame välja veebistrateegia, et luua pidev uute klientide voog. Optimeerime kohapealset sisu kasutajakogemuse huvides, pakkudes väärtuslikku sisu, pidades samas silmas iga lehe märksõnafookust. Samuti optimeerime veebilehte, et parandada otsingumootorite nähtavust.

01

Uurimine ja audit

See on tundmaõppimise faas, kus õpime sinu ettevõtte ja eesmärkide kohta kõike, mida saame. See hõlmab konkurentsi- ja märksõnauuringuid. Hindame, kus praegu oled, heidame pilgu konkurentsile, uurime ostjaid ja hindame praegust taktikat. Uurime numbreid põhjalikult ja leiame veebilehe puudused. See võimaldab meil koostada ühtse projektiplaani, millel on selge ülevaade rakendamisest, tõhususest ja edust.

uurimine, audit
optimeerimine

02

Optimeerime teie veebilehe

Kui oleme sinu ettevõtte ja konkurentsieelise kohta teada saanud, aitame sul oma saidi otsingumootorite optimeerimiseks toimiva plaani välja töötada. See tähendab vajalike muudatuste tegemist olemasoleval veebilehel, et järgida parimaid SEO tavasid, sh õige päise struktuur, lehtedevaheline ristlinkimine, õigete märksõnafraaside lisamine (määratletud esimeses etapis) ja tagame, et kõik oleks tehniliselt korras. Luuakse metakirjeldused, lehtede pealkirjad, sildid ja asjakohased ümbersuunamised ning kogu avalik sisu edastatakse kiireks indekseerimiseks Google'ile.

03

Loome sisu, mis toob liiklust

Arendame välja ja avaldame kasulikku sisu (blogid, uudisteartiklid ja muud veebilehevarad), mis on loodud potentsiaalsete ostjate konkreetsete küsimuste lahendamiseks. Aitame sul kasutada oma sotsiaalmeediat uute vaatajaskondade kaasamiseks ja lojaalsete jälgijate kogukonna loomiseks. Lõpuks aitame sul luua reklaamikampaania, et laiendada vaatajaskonna ulatust ja suurendada müüki.

sisuloomine, sisutekstid
analüüsimine, aruandlus, aruanded

04

Analüüsime ja aruanded

Millised kanalid pakuvad kõige paremat investeeringutasuvust? Millised jõupingutused jäävad alla? Sind ei jäeta teadmatusse selgete ja teostatavate aruannetega, mis on üles ehitatud ajakohastele kasutajaandmetele. Kampaania toimivust jälgitakse pidevalt lühi- ja pikaajaliste eesmärkide suhtes. Regulaarsed aruanded kirjeldavad selgelt iga kampaania olekut ja loodud tulemusi, võimaldades vajadusel parandusi teha ja kahekordistada jõupingutusi, mis sinu ettevõtte jaoks selgelt töötavad.

Treuman juhindub SEO loomisel andmetest ja tulemustest. Lõppkokkuvõttes soovid rohkem kliente ja rohkem müüki, nii et me ei keskendu ainult „suuremale liiklusele” või „rohkematele Facebooki meeldimistele” ja muudele andmepunktidele, mis üksi on mõttetud. Soovime aidata sul oma turunduseelarvest kõige rohkem kasu saada ja teeme seda, pakkudes selgeid strateegiaid mitme turunduskanali võimendamiseks, et luua ühtne lähenemisviis turuosa võitmiseks.